Datainnsamling for profesjonelle brukere

Antallet bedrifter som ser nytten av selv å inneha kompetanse innen markedsanalyse, og dermed i større grad ha mulighet til å begrense kostnader i forbindelse med kjøp av markedsanalyse til kjøp av kun datainnsamling er stadig økende. Det har imidlertid vært vanskelig å få kjøpe kun datainnsamlingsdelen hos markedsanalyseinstituttene i Norge uten i tillegg måtte betale for en del kanskje unødvendige konsulenttjenester. Hittil har det også eksistert få tilbydere av denne type tjenester på markedet, og det har av den grunn vært liten konkurranse når det gjelder prisnivå og tilbud generelt. Norfakta tilbyr derfor nå også datainnsamling til bedrifter, organisasjoner og institutter som selv har kompetanse til å produsere spørreskjema/problemstillinger samt analysere datamaterialet selv.

Norfakta har kapasitet til å gjennomføre selv de største datainnsamlingsoppdrag uten kapasitetsproblemer.

Norfakta kan forøvrig også tilby verving av deltakere samt gjennomføring av fokusgrupper og andre kvalitative undersøkelser på de fleste steder i landet – med og uten konsulentbistand – til konkurransedyktige priser.

Ønskes ytterligere informasjon om tilbud generelt eller priser; ta kontakt med oss i Norfakta for et konkurransedyktig tilbud.

Kundetilfredshets- (KTI) og lojalitetsundersøkelser
Alle virksomheter har et marked – og i dette markedet har virksomheten kunder eller brukere eller medlemmer. Alle vet at det å la NYE kunder stå for økt volum er langt dyrere enn å få de eksisterende kundene til å øke sitt volum.Derfor er systematiske tilfredshets- og lojalitetsprogrammer svært viktig for å kartlegge virksomhetens egne prestasjoner sett med kundenes øyne.

Profilundersøkelser
Kartlegging av profil, markedsposisjon og kunnskap om virksomheten.

Målgruppesegmentering
Finn din målgruppe.

Reklame-/annonsetester
Gir reklame/annonser ønsket effekt? Når budskapet i reklamen/annonsene målgruppen.

Produkttester
Kartlegger markedspotensialet for ditt produkt. Er markedet interessert i produktet?

Miljøundersøkelser

Kartlegger samarbeidsevne, lagbygging, motivasjon, trivsel og mestring i bedriften/organisasjonen.

Andre produkter/tjenester:

  • Adferdsundersøkelser
  • Seer-, lytter- og leserundersøkelser
  • Effektmålinger/tracking
  • Politiske meningsmålinger/valgundersøkelser
  • Kvalitative undersøkelser som f. eks. dybdeintervju og gruppesamtaler
  • Omnibus og ad-hoc undersøkelser rettet mot forbrukere og næringsliv

Norfakta tilbyr også konsulenttjenester samt rådgivning i forbindelse med implementering av resultater i bedrift/organisasjon.