Økosystemtjenester er de mange varierte gevinstene mennesker får fra naturmiljø. Fiskeri, turisme, og lokaliteter for fornybar energi som vind- og bølgekraft er noen av disse tjenestene i marine miljøer.