Noen mennesker sier de er villig til å betale mer i slike spørreundersøkelser som omhandler forbedringer i dyphavet, enn hva de ville betale hvis vi faktisk samlet inn penger i undersøkelsen. Dette er fordi folk tar i betraktning at det er andre ting de vil bruke penger på når de kommer i en situasjon hvor de faktisk må gi fra seg penger.

Vennligst ta med i betraktning: