• Velg alternativet som du foretrekker på hvert valgkort.
  • Det er ingen rette eller gale svar. Vi er interessert i din oppfatning.
  • Alternativ A og B er to forskjellige fremtidige forvaltningsmuligheter og vil medføre årlige økte kostnader for deg, i ti år.
  • Alternativ C er lik på hvert valgkort og medfører aldri noen kostnad. Alternativet beskriver situasjonen som vil bli resultatet i fremtiden dersom forvaltningen forblir uendret.

Noen mennesker sier de er villig til å betale mer i slike spørreundersøkelser som omhandler forbedringer i dyphavet, enn hva de ville betale hvis vi faktisk samlet inn penger i undersøkelsen. Dette er fordi folk tar i betraktning at det er andre ting de vil bruke penger på når de kommer i en situasjon hvor de faktisk må gi fra seg penger.

Vennligst ta med i betraktning:

  • Effekten forvaltningen av dyphavet har på deg og din familie.
  • Alle alternativer utenom C (nåværende forvaltning) medfører en tilleggskostnad for deg og din familie.
  • Betalingen er forventet å skje ved øremerket skatteinntekt i et fond for beskyttelse av marint miljø, som samles inn gjennom inntektsskatten.
  • Forestill deg at du faktisk betaler pengemengden, og vurder ditt budsjett og evne til å betale når du overveier hvert alternativ.